Dự án Khai Sơn City

Khai Sơn School
Dự án Trường học Khai Sơn: Là dự án thành phần nằm trong tổng thể dự án Khai Sơn city. Với mong muốn góp ...
Tổng Quan Khai Sơn City
Quần thể Khu đô thị Khai Sơn City Dự án Khai Sơn City nằm trong quy hoạch 180 héc-ta thuộc địa phận của ba ...
Khai Sơn Hill Long Biên
Khai Sơn Hill Long Biên  - Đất rồng thiêng hội tụ Là điểm nhấn đầu tiên của Quần thể khu đô thị Khai Sơn ...