Tin Tức

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SƠN ỦNG HỘ KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

10/11/2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SƠN ỦNG HỘ KINH PHÍ XÂY DỰNG  NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

Đúng 9h30 tại Hội trường UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo của huyện.
Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Khai Sơn phát biểu trong buổi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại Huyện Thuận Thành Bắc Ninh.
                    Tổng giá trị kinh phí là 20 căn nhà trị giá 900.000.000 đồng
Tổng giám đốc Khai Sơn trên bục phát biểu 

Tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đ/c Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; thành viên Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Tổng giám đốc Khai Sơn trao kinh phí ủng hộ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Các tin bài khác