Typical projects

Đang cập nhật....
Dự án Long Biên
  Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu Đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức ...