Tin Tức

UBND LONG BIÊN PHÁT HÀNH THÔNG BÁO SỐ 195/TB-UBND VÈ VIỆC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ ĐÊ NGỌC THỤY ĐẾN KHU ĐÔ THỊ MỚI THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN

10/11/2016

    
UBND quận Long Biên đã có thông báo số 195/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh

  Ngày 25 tháng 3 năm 2014, UBND quận Long Biên đã có thông báo số 195/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh (dự án BT) và các Ô quy hoạch hai bên đường (dự án khác: dự án do Nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận)
 

                                          

                                          

                                         

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Các tin bài khác